dętka 200 x 50

dętka 200 x 50

dętka do koła od wózka inwalidzkiego 200 x 50